Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556009-4178 Aktiebolaget Electrolux
InstrumentSE0000103814 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier19 104 425
Antal rösträtter1 910 443
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-08-13
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 204 425
 - direkt innehavda rösträtter1 920 443
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,22 %
 - direkt innehavda rösträtter5,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,02 %19 204 425
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,02 %19 204 425
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---