RW BOSTAD AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2018

RW Bostads affärsidé är att kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen och med goda kommunikationer. Vi utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i.

PERIODEN I KORTHET

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Marcus Hamberg, VD RW Bostad AB (publ), mobil 070 552 52 23, marcus.hamberg@rwbostad.se  

Gerry Sommensjö, CFO RW Bostad AB (publ), mobil 073 334 11 14, gerry.sommensjo@rwbostad.se

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsida, www.rwbostad.se.wkr0006.pdf