Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556047-9742 Kinnevik AB
InstrumentClass A and Class B shares
InnehavareCMS Sapere Aude Trust Reg.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-11-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier17 569 942
 - direkt innehavda rösträtter38 586 840
 - indirekt innehavda rösträtter107 029 162
Andel
 - aktier6,37362 %
 - direkt innehavda rösträtter6,65904 %
 - indirekt innehavda rösträtter18,47032 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 125,12936 %17 569 942
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT25,12936 %17 569 942
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagVerdere S.a.r.l.
 - antal rösträtter107 029 162
 - andel av rösträtter18,47032 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter145 616 002
 - andel av rösträtter25,12936 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMikael Holmberg
 - telefon+352691751203
 - mejlmikael@stenbeck.com
 
Kommentar
Prior to the Transactions (as defined below) Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck held shares in Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”). Camshaft is a subsidiary (100%) to Cristina Stenbeck according to Ch. 4 section 4, second paragraph, item 3 and fourth paragraph FITA. Also, Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck had an arrangement (Sw. överenskommelse) regarding the exercise of voting rights in Kinnevik that was subject to and fell within the scope of Ch. 4, section 4, second paragraph, item 1 FITA (the “Arrangement”), and Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck have submitted joint disclosure notifications to the Swedish Financial Supervisory Authority on a previous occasion. On 1 November 2018, (i) Camshaft and CMS Sapere agreed on a transaction in which Camshaft dispose 3,858,684 Kinnevik A-shares which will be acquired by CMS Sapere, (ii) the Shareholders, among others, agreed that Verdere and Camshaft will exchange 2,700,000 Kinnevik B-shares held by Verdere in return for 2,700,000 Kinnevik A-shares held by Camshaft, (iii) a reduction of the share capital of Verdere through repayment to a previous shareholder in Verdere (share redemption) in which Verdere will distribute 4,365,828 A-shares and 457,398 B-shares, and (iv) the Arrangement was cancelled by Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck. The above is referred to as the “Transactions”. Following the Transactions Verdere is a subsidiary to CMS Sapere (63.2%) according to Ch. 4 section 4, second paragraph, item 3 and fourth paragraph FITA, and Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck no longer have an arrangement that is subject to and falls within the scope of Ch. 4, section 4, second paragraph, item 1 FITA. As a result of the Transactions, the indirect and direct holding in Kinnevik has changed as set out in the notifications.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---