Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i NCAB Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556733-0161 NCAB Group AB (publ)
InstrumentSE0011167956 Aktie
InnehavareNorron AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 023 327
Antal rösträtter1 023 327
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-03-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier423 128
 - direkt innehavda rösträtter423 128
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,51157 %
 - direkt innehavda rösträtter2,51157 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,51157 %423 128
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,51157 %423 128
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJesper Laudon Meyer
 - telefon0737366543
 - mejljesper.laudonmeyer@norron.com
 
Kommentar
Norron AB är investment manager för Norron SICAV, som är ägare till aktierna, och som använder SEB S.A. som förvaringsinstitut.
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---