Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556829-4390 Dometic Group AB (publ)
InstrumentSE0007691613 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier13 708 371
Antal rösträtter13 708 371
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-04-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier15 208 754
 - direkt innehavda rösträtter15 208 754
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,14 %
 - direkt innehavda rösträtter5,14 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,14 %15 208 754
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,14 %15 208 754
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter15 208 754
 - andel av rösträtter5,14 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnFredrik Alheden
 - telefon08-7013503
 - mejlfral10@handelsbanken.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---