RW Bostad erhåller bygglov för bostadsutveckling på Ingarö i Värmdö kommun.

På Ingarö nära Brunns centrum kommer RW Bostad i naturnära område utveckla cirka 150 bostäder i form av parkvillor och flerbostadshus. 

Bostäderna kommer att uppföras i etapper med en blandning av bostadsrättsprojekt och hyresrättsprojekt primärt för seniorboende. Etapp 1 består av fyra flerbostadshus där varje huskropp omfattar fyra våningar fördelat på 16 bostäder med en bruttoarea om totalt cirka 1 400 m2 per huskropp, totalt 64 bostäder och 5 600 m2 bruttoarea. RW Bostad har nu erhållit bygglov för etapp 1. Förberedande iordningställande av mark pågår och produktionsstart av byggnaderna beräknas ske under hösten 2018 med inflyttning under sista kvartalet 2020.

– Ett spännande projekt med en blandning av parkvillor och flerbostadshus i en skärgårdsmiljö i direkt närhet till centrala Brunn och bussförbindelser, säger Marcus Hamberg, VD för RW Bostad.

För mer information eller intresseanmälan vänligen besök www.vargbacken.com eller kontakta

 Marcus Hamberg VD för RW Bostad, mobil: 0705-52 52 23 eller via e-post marcus.hamberg@rwbostad.se.         

Om RW Bostad

RW Bostad är en bostadsutvecklare på den svenska marknaden. RW Bostad skall kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Detta skall framförallt ske genom nyproduktion av bostäder. RW Bostad utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både hyresgäster, privata aktörer och kommuner.

Besök även: RW Bostads hemsida, www.rwbostad.se.wkr0006.pdf