Partnera-konserniin kuuluva Foamit Group on saanut merkittävän vaahtolasitilauksen infrahankkeeseen

Partnera Oyj
Lehdistötiedote 21.12.2023
  
  
Partnera-konserniin kuuluva Foamit Group on saanut merkittävän vaahtolasitilauksen infrahankkeeseen

Partnera-konserniin kuuluva Foamit Group Oy on sopinut Kreaten kanssa mittavasta vaahtolasimursketoimituksesta Vihtiin rakennettavalle yritysalueelle. Toimitukset Foamit Groupin Forssan tuotantolaitokselta käynnistyvät vuoden 2024 alkupuolella ja jatkuvat läpi vuoden.

Vihdin Nummelassa käynnistyvä infrahanke koostuu yritysalueelle johtavasta Hankasalontiestä ja siihen liittyvistä poikkikaduista. Hankkeeseen toimitettavan vaahtolasin määrä on noin 40 000 m
3, joka on lähes 20 prosenttia Forssan tuotantolaitoksen koko vuoden tuotannosta.

”Rakennusalan heikentyneestä suhdanteesta huolimatta Foamit Group on suoriutunut hyvin, infrastruktuurirakentamisen tilaukset ovat jatkuneet vahvoina”, kertoo Peter Vapaamies, Partnera Oyj:n toimitusjohtaja.

Foamit Groupille sopimus on merkittävä. ”Tässä hankkeessa kyse on suurista tuote-eristä ja korkeista laatuvaatimuksista. Saamamme tilaus on osoitus paitsi hyvästä maineestamme luotettavana toimijana myös tuotteemme erinomaisista laatu- ja ympäristöominaisuuksista”, Foamit Groupin toimitusjohtaja Kalle Härkönen toteaa.

Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää kierrätys- ja uusiomateriaaleja ja samalla vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Kierrätyslasista valmistetun vaahtolasimurskeen käyttäminen palvelee näitä tavoitteita erinomaisesti. Kevennemateriaalina käytettävän vaahtolasimurskeen hiilidioksidipäästöt ovat pienet ja lyhyt kuljetusmatka Forssasta Vihtiin pitää myös logistiikan aiheuttamat päästöt alhaisina.

Kierrätysmateriaalien käyttö tarjoaa mittavaa hyödyntämätöntä potentiaalia infrarakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Vaahtolasimurske on monikäyttöinen ja hiilijalanjäljeltään alhainen kevennys- ja eristemateriaali, joka valmistetaan kierrätyslasista. Se soveltuu niin väylä-, raide- ja lentoliikenteen kohteisiin kuin piha- ja puistoalueiden rakentamiseen. Lisäksi vaahtolasia käytetään monipuolisesti talonrakentamisessa.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Peter Vapaamies, toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 777 9269
sähköposti: peter.vapaamies@partnera.fi

Foamit Group Oy
Kalle Härkönen, toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 838 5196
sähköposti: kalle.harkonen@uusioaines.com

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka toiminnallaan edistää kestävää kehitystä omistusyhtiöidensä kautta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Foamit Group lyhyesti
  
Foamit Group Oy on lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, joka yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa muodostaa Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Foamit Group on osa Partneraa. www.foamit.fiwkr0006.pdf