Destia rataverkon kunnossapidon markkinajohtajaksi

Destiasta tuli markkinajohtaja rataverkon kunnossapidossa syksyn aikana, kun yhtiön vastuulle tuli Kouvolasta Pieksämäelle ulottuva Savon rata ja tällä viikolla Destia valittiin Pohjanmaan radan kunnossapitäjäksi. Urakka alkaa ensi keväänä. Liikennevirasto rajasi VR Trackin pois Pohjanmaan radan kilpailutuksesta Kouvolan alueella paljastuneiden kunnossapitopuutteiden vuoksi.

Ensi keväästä alkaen Destia hoitaa seitsemää radan kunnossapitoaluetta, alueita 4, 5, 6, 8, 9, 11 ja 12.

Lisätietoa: Destia Rail, toimitusjohtaja Mikko Mäkelä, p. 040 519 3812, mikko.makela@destia.fi

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.
Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fiwkr0006.pdf