Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i NP3 Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556749-1963 NP3 Fastigheter AB
InstrumentSE0010820514 Aktie Preferens
InnehavareDidner & Gerge Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 832 382
Antal rösträtter3 518 950
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-03-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 484 124
 - direkt innehavda rösträtter3 484 124
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,58 %
 - direkt innehavda rösträtter6,17 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,17 %3 484 124
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,17 %3 484 124
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 484 124
 - andel av rösträtter6,17 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnChristian Swaij
 - telefon018640540
 - mejlinfo@didnergerge.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---