Projektuppdatering: IGE rapporterar framsteg i kenyanskt guldprojekt

International Gold Exploration IGE AB (IGE) meddelar att bolagets joint venture partner i Kenya, Goldplat Plc, nu har inlett nästa fas (fas 2) i arbetet med det pågående programmet inom Lolgorien-licensen i sydvästra Kenya. Förutom drivning av tunnlar inom licensen har ett renoveringsarbete av anrikningsverket påbörjats samt har bolaget fortsatt att utveckla och stärka relationerna med myndigheter och lokalbefolkning. Drift och utbyggnad under fas 2 finansieras av befintlig kassa i JV-bolaget. Guldproduktion förväntas komma igång under 2008.

Lolgorien-projektet är ett joint-venture avtal undertecknat 2007 mellan IGE och Goldplat Plc, där båda parter äger 50 procent. Joint-venturebolaget, Kilimapesa Gold (Pty) Ltd är registrerat i Kenya. Det samägda bolaget har delat in arbetet med utbyggnaden av Lolgorien-projektet i faser. Projektet har nu gått över i fas 2 vilken kommer att finansieras av befintliga medel inom joint-venture bolaget.

Fas 2 innebär drivning av 400 meter tunnlar under jord för att öka exponeringen av två identifierade kvartsådror vid Kilimapesa Hill. Arbetet, så långt, omfattar bl a anläggandet av en 800 meter lång väg upp till gruvområdet samt installation av utrustning, vilket inkluderar en kompressor, generatorbyggnad, förråd och verkstad. Området har utrustats med ventilationssystem samt rör för vatten och tryckluft. Samtliga tillgängliga tunnelgavlar har borrats och sprängningar har påbörjats. Malm transporteras till platsen för anrikningsverket där det lagras i väntan på provtagningar. Budgeten för fas 2 är uppskattat till ca USD 200 000.

Arbetet med att renovera anrikningsverket har påbörjats med utrustning som köpts i Sydafrika och transporterats till Kenya. Samtidigt har anläggandet av infrastruktur påbörjats inom Lolgorien-koncessionen. Budgeten för detta program är ca USD 500 000. Relationen mellan det samägda bolaget och de lokala småskaliga gruvbrytarna är goda och båda parter ser avsevärda fördelar med att arbeta tillsammans. Det samägda bolaget har börjat köpa höghaltigt slagg från den småskaliga verksamheten i området, vilket läggs i lager vid anrikningsverket.

Lolgorien-licensen ligger i ett område som är en norrgående förlängning av guldfälten vid Victoriasjön, vilka innehåller flera större guldfyndigheter. Licensområdet har varit plats för betydande historisk guldbrytning och är fortfarande i fokus för småskalig brytning.

Kilimapesa Gold planerar för produktionsstart innan slutet av 2008.wkr0003.pdf