Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556047-9742 Kinnevik AB
InstrumentB Shares
InnehavareBaillie Gifford & Co (Scottish Partnership)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 027 872
 - direkt innehavda rösträtter4 754 693
 - indirekt innehavda rösträtter16 273 179
Andel
 - aktier7,59 %
 - direkt innehavda rösträtter0,82 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,8 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,62 %21 027 872
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,62 %21 027 872
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBaillie Gifford Overseas Ltd
 - antal rösträtter16 273 179
 - andel av rösträtter2,8 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter21 027 872
 - andel av rösträtter3,62 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---