FORSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I Q3

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2015 2014 2014
Nyckeltal jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 13,4 11,3 42,3 34,7 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 19% -18% 22% -19% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 8,4 5,8 24,1 19,3 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,0 5,5 17,9 15,2 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 7,3 6,5 22,3 23,0 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 54% 58% 53% 66% 60%
Avgår: underabsorption -3,3 -4,4 -8,8 -9,6 -11,4
Bruttoresultat, MSEK 4,0 2,1 13,5 13,4 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 30% 18% 32% 39% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK -3,0 -4,5 -7,5 -11,7 -13,9
Rörelseresultat, MSEK -5,3 -6,6 -14,3 -18,0 -22,4
Resultat efter skatt, MSEK -7,4 -8,9 -21,1 -24,5 -32,4
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -6,0 -9,2 -9,5 -24,6 -27,0
Mognadslager, bokfört värde, MSEK 171,6 172,4 171,6 172,4 173,1
Finansiell nettoskuld exklusive konvertibla skuldebrev, MSEK 149,6 156,2 149,6 156,2 159,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,81 kr -1,09 kr -2,58 kr -1,99 kr -4,90 kr

Mackmyra visar på en stark utveckling i tredje kvartalet genom en kraftig försäljningsökning av flaskor, både i Sverige och inom gränshandeln samt till de prioriterade exportmarknaderna. De kontinuerliga produkterna visar på tillväxt, Svensk Ek har uppgraderats och ytterligare en Private Label-buteljering har sålts i kvartalet. MACK by Mackmyra, en ny single malt-whisky i en lägre prisnivå, lanserades i slutet av kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREJDE KVARTALET

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.wkr0006.pdf