LJUSNING I Q3 MEN FORTSATT SVAG TILLVÄXT

KVARTALET I KORTHET - Q3 2013

KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Säsongsmässigt tenderar tredje kvartalets försäljning att vara svag. Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt ökade under tredje kvartalet med 14 procent jämfört med föregående år vilket innebar ett något bättre rörelseresultat jämfört med föregående år. Framsteg har gjorts både vad gäller nya produkter, såsom Svensk Rök, samt koncentrerade marknadssatsningar i Sverige och Norra Tyskland.

Sett till hela delårsperioden januari – september ökade nettoomsättningen exklusive alkoholskatt med 3 procent (3). Den svaga tillväxten förklaras av att försäljningen av Fat och Upplevelser minskade med 10 procent. Rörelseresultatet för perioden försämrades till -8,6 MSEK (-5,3) till följd av lägre andel fatförsäljning. Försäljningsutvecklingen visar på en lägre tillväxt än acceptabelt. Mackmyra bedömer dock att det rör sig

om en fördröjning och att det finns goda förutsättningar för att öka tillväxten till en högre nivå.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Ladda ner kvartalsrapporten på www.mackmyra.se/ir. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. Där finns även dokumentation från dagens presentation tillgänglig.

För frågor och intervjuer kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 070-856 20 15,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 070-320 22 00,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.sewkr0006.pdf

Mackmyra_Q3_2013_version 8.pdf