Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 Empir Group AB
Instrumentaktier
InnehavareStockfjord Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 079 525
Antal rösträtter467 951,9
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2018-12-28
Gränsvärde för antal aktier15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 529 525
 - direkt innehavda rösträtter512 951,9
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier13,8495 %
 - direkt innehavda rösträtter12,2295 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,2295 %4 529 525
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,2295 %4 529 525
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter512 951,9
 - andel av rösträtter12,2295 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMonika Skoogh
 - telefon0522-16450
 - mejlmonika.skoogh@anacka.se
 
Kommentar
Stockfjord Invest AB flaggar pga av att Empir Group AB har genomfört en riktad emission.
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---