Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Haldex Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556010-1155 Haldex Aktiebolag
InstrumentSE0000105199 aktie
InnehavareAMF Pensionsförsäkringar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-05-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 300 000
 - direkt innehavda rösträtter3 300 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,78 %
 - direkt innehavda rösträtter6,78 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,78 %3 300 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,78 %3 300 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 300 000
 - andel av rösträtter6,78 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLinda Ahrdenberg
 - telefon08-6963393
 - mejloperations@amf.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---