Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Attendo AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559026-7885 Attendo AB (publ)
InstrumentSE0007666110 Aktie
InnehavareCarve Capital AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 216 712
Antal rösträtter8 216 712
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-10-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 965 000
 - direkt innehavda rösträtter7 965 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,95 %
 - direkt innehavda rösträtter4,95 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,95 %7 965 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,95 %7 965 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKristofer Wallstén
 - telefon+4684071300
 - mejlkristofer.wallsten@brummer.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---