Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Kinnevik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556047-9742 Kinnevik AB
InstrumentClass A and Class B shares
InnehavareCristina Stenbeck
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-11-01
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 723 718
 - direkt innehavda rösträtter2 200
 - indirekt innehavda rösträtter2 915 180
Andel
 - aktier0,98805 %
 - direkt innehavda rösträtter0,00038 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,50308 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,50346 %2 723 718
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,50346 %2 723 718
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCamshaft Sarl
 - antal rösträtter2 915 180
 - andel av rösträtter0,50308 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 917 380
 - andel av rösträtter0,50346 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMikael Holmberg
 - telefon+352691751203
 - mejlmikael@stenbeck.com
 
Kommentar
Prior to the Transactions (as defined below) Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck held shares in Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”). Camshaft is a subsidiary (100%) to Cristina Stenbeck according to Ch. 4 section 4, second paragraph, item 3 and fourth paragraph FITA. Also, Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck had an arrangement (Sw. överenskommelse) regarding the exercise of voting rights in Kinnevik that was subject to and fell within the scope of Ch. 4, section 4, second paragraph, item 1 FITA (the “Arrangement”), and Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck have submitted joint disclosure notifications to the Swedish Financial Supervisory Authority on a previous occasion. On 1 November 2018, (i) Camshaft and CMS Sapere agreed on a transaction in which Camshaft dispose 3,858,684 Kinnevik A-shares which will be acquired by CMS Sapere, (ii) the Shareholders, among others, agreed that Verdere and Camshaft will exchange 2,700,000 Kinnevik B-shares held by Verdere in return for 2,700,000 Kinnevik A-shares held by Camshaft, and (iv) the Arrangement was cancelled by Verdere, Camshaft and Cristina Stenbeck. The above is referred to as the “Transactions”. As a result of the Transactions, the indirect and direct holding in Kinnevik has changed as set out in the notifications.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---