Private Placement

(NGM: IGE och OSE: IGE)

Styrelsen för International Gold Exploration IGE AB (publ) har beslutat att öka bolagets egna kapital genom att utfärda nya aktier och genomföra en utförsäljning riktad till institutionella investerare i Norge och internationellt.

Den planerade aktieemissionen uppgår till högst 34 miljoner nya aktier, vilket motsvarar cirka 9,97 procent av utestående aktier. Samtliga nya aktier kommer att utfärdas enligt den fullmakt som gavs till styrelsen vid IGE:s ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2007.

Intäkterna från emissionen kommer att användas till att finansiera bolagets investeringar i utrustning för guld- och diamantproduktion som ska levereras under andra kvartalet 2008. Syftet med emissionen är även att öka rörelsekapitalet och gynna en fortsatt tillväxt för bolaget.

Placeringen kommer att ombesörjas av Handelsbanken Capital Markets och beräknas stänga senast kl. 08:30 (CET) torsdagen den 17 april 2008.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 733 225786
E-post: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-post: thomas.carlsson@ige.sewkr0003.pdf