Markarbete vid Landvetter flygplats

Svevia ska utföra en omfattande markterassering för planerade kontors- och lagerbyggnader vid flygplatsen i Göteborg.

En stor yta för kontor och lagerlokaler planeras vid Landvetter flygplats. Satsningen är ett samarbete mellan Swedavias fastighetsbolag Real Estate och Bockasjö AB. Området ska bli
270 000 kvadratmeter med plats för lager och kontor.

Svevias uppdrag är att förberedda markområdet inför byggnationerna. Totalt räknar de med att losshålla cirka 500 000 kubikmeter berg samt schakt och urgrävning på cirka 300 000 m3. Anbudet är värt 57 miljoner kronor.

– Inledningsvis är det skog som ska avverkas sedan blir det losshållning, schakt och fylla ut marken till en stabil yta där det i nästa skede skall byggas vägar och byggnader.

Eftersom arbetet kommer att ske i anslutning till flygplatsen ställs det extra höga krav för att inte flygtrafiken ska påverkas.

– Vi har alltid högt fokus på säkerheten. Här på Landvetter måste vi till exempel ta hänsyn till en mycket noggrann tidsplanering och undvika att det skapas vattenansamlingar som kan locka hit fåglar, något som inte går så bra ihop med flygplansmotorer, säger Mikael Fransson.

För mer information

Kontaktperson: Mikael Fransson, projektchef, Svevia, tfn; 036-15 14 06

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.sewkr0006.pdf