Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556475-5550 Castellum Aktiebolag
InstrumentCommon stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-01-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 767 933
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter13 767 933
Andel
 - aktier5,03949 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,03949 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,03949 %13 767 933
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,07838 %214 143
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,11787 %13 982 076
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter896 757
 - andel av rösträtter0,32824 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 033 470
 - andel av rösträtter0,37828 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter255 459
 - andel av rösträtter0,09351 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter138 806
 - andel av rösträtter0,05081 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter3 544 176
 - andel av rösträtter1,29728 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter2 720 043
 - andel av rösträtter0,99562 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter63 736
 - andel av rösträtter0,02333 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter1 777
 - andel av rösträtter0,00065 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter330 177
 - andel av rösträtter0,12085 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter356 074
 - andel av rösträtter0,13033 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter267 596
 - andel av rösträtter0,09795 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 036 193
 - andel av rösträtter1,47737 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter11 972
 - andel av rösträtter0,00438 %
 - bolagBlackRock (Netherlands) B.V.
 - antal rösträtter325 840
 - andel av rösträtter0,11927 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 982 076
 - andel av rösträtter5,11787 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---