Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Elanders AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556008-1621 Elanders AB
InstrumentAktier
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier1 541 137
Antal rösträtter1 541 137
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 956 744
 - direkt innehavda rösträtter1 956 744
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,53 %
 - direkt innehavda rösträtter3,79 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,79 %1 956 744
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,79 %1 956 744
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 956 744
 - andel av rösträtter3,79 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJannis Kitsakis
 - telefon070-6038023
 - mejljannis.kitsakis@ap4.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---