Partnera-konserniin kuulunut Due2Energy Oy ja sen tytäryhtiöt KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy asetettu konkurssiin

Partnera Oyj
Lehdistötiedote
25.5.2023

Partnera-konserniin kuulunut Due2Energy Oy ja sen tytäryhtiöt KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy asetettu konkurssiin

Due2Energy Oy, KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy ovat 16.5.2023 jättäneet hakemukset yhtiöiden asettamiseksi konkurssiin.


Oulun käräjäoikeus on 25.5.2023 klo 9.00 antanut päätöksensä Due2Energy Oy:n KPA Unicon Group Oy: ja KPA Unicon Oy:n konkurssiin asettamisesta.

Oulun käräjäoikeus on määrännyt Due2Energy Oy:n, KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n konkurssipesien pesänhoitajaksi asianajaja Peter Bützowin Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä.

Partnera Oyj:n aiemmat tiedotteet aiheeseen liittyen:

​​​​​​​
- Partnera Oyj tiedotti 13.3.2023 Due2Energy Oy:n ja sen tytäryhtiöiden KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n päätöksistä jättää hakemukset yrityssaneerausmenettelyjä koskien.

- Partnera Oyj tiedotti 22.3.2023 KPA Unicon Oy:n ja 6.4.2023 Due2Energy Oy:n ja KPA Unicon Group Oy:n yrityssaneerausmenettelyiden aloittamisesta.
- Partnera Oyj tiedotti 16.5.2023 Due2Energy Oy:n ja sen tytäryhtiöiden KPA Unicon Group Oy:n ja KPA Unicon Oy:n päätöksistä jättää konkurssihakemukset.

Partnera omisti Due2Energy Oy:stä 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy vastaavasti 30 prosenttia. KPA Unicon Group Oy ja KPA Unicon Oy olivat Due2Energy Oy:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.

Partnera tiedotti 16.5.2023, että tämänhetkisen arvion mukaan konkursseilla ei ole negatiivista vaikutusta Partnera-konsernin vuoden 2023 tulokseen.

Lisätietoja

Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy
Peter Bützow
sähköposti: insolvenssi@sisulaw.fi

Partnera Oyj
Peter Vapaamies, va. toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 777 9269
sähköposti: peter.vapaamies@partnera.fi
 
Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet
www.partnera.fiwkr0006.pdf