Ny Sifo-undersökning: Hållbarhetsfrågorna matköparna prioriterar

Mat med tydlig märkning av råvarans ursprungsland, minskad användning av farliga kemikalier/bekämpningsmedel och bra djuromsorg. Det tycker Sveriges konsumenter är de tre viktigaste frågorna att jobba med för kedjorna som säljer mat.

Kundernas ökade medvetenhet om klimat och hållbarhet stärker oss och gör att vi kan gå längre och snabbare fram i vårt hållbarhetsarbete, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood med kedjor som Willys, Hemköp och Tempo.

Undersökningen* har gjorts av Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Axfood. Frågan som ställdes var: ”Hur viktigt är det att företaget som du handlar mat från arbetar med följande hållbarhetsfrågor? De som svarade på undersökning fick en lista med 21 svarsalternativ som de sedan fick betygsätta på en skala från 1 till 5, där 1 var ”inte viktig” och 5 ”mycket viktig”.

För fyra år sedan gjorde Axfood en likadan undersökning.  Det blev samma frågor i topp då, fast med en intressant skillnad: djurvälfärd har blivit allt viktigare för kunderna.

  Det stora intresset för djurvälfärd ger möjligheter att öka försäljningen av mer hållbara djurvälfärdskoncept som till exempel KRAV-märkt kyckling och gris där djuren ges mer utrymme och möjlighet till utevistelse, säger Åsa Domeij.

Ett annat svar som sticker ut nu mot då är närproducerad mat. Många kunder nämner den som sin viktigaste fråga, även om den inte hamnar bland de tre mest prioriterade.

  Vi på Axfood arbetar med svenskmärkning och anger ursprungsland på våra egna märkesvaror för att vägleda konsumenterna. Samma information borde även finnas inom restaurang- och kafénäringen, säger Åsa Domeij.

*Webbenkäten från Kantar-Sifo genomfördes 18-22 september. 1 083 personer svarade på undersökningen.

För ytterligare information kontakta:

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83

 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Axfood Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans har koncernen drygt 10 000 medarbetare och en omsättning om knappt 50 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.sewkr0006.pdf