Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Opus Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556390-6063 Opus Group AB
InstrumentSE0001696683 Share
InnehavareOgrai BidCo AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningUppköpserbjudande
Datum2020-01-16
Gränsvärde för antal aktier66,67 %
Gränsvärde för rösträtter66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier230 574 223
 - direkt innehavda rösträtter230 574 223
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier79,4212 %
 - direkt innehavda rösträtter79,4212 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 179,4212 %230 574 223
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT79,4212 %230 574 223
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter230 574 223
 - andel av rösträtter79,4212 %
 
Kommentar
Ograi BidCo AB är ett helägt dotterbolag till Ograi MidCo AB. Ograi MidCo AB är ett helägt dotterbolag till Ograi TopCo AB. Ograi TopCo AB är helägt av SCP III EPC UK Limited. Inget av ovan nämnda bolag, förutom Ograi BidCo AB, innehar aktier i Opus Group AB (publ).
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---