Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i NetEnt AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556532-6443 NetEnt AB (publ)
InstrumentA och B
InnehavarePeter Hamberg
 
Före transaktionen
Antal aktier4 491 000
Antal rösträtter47 972 844
 
Transaktionen
Skäl för flaggningGåva
Datum2020-04-30
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 153 844
 - direkt innehavda rösträtter19 972 844
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,15 %
 - direkt innehavda rösträtter3,68 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,68 %5 153 844
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,68 %5 153 844
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter19 972 844
 - andel av rösträtter3,68 %
 
Kommentar
ISIN A aktier: SE001245509
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---