Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Haldex Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556010-1155 Haldex Aktiebolag
InstrumentSE0000105199 Common stock, Right to Recall on Common stock
InnehavareThe Goldman Sachs Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2019-01-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier82 631
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter82 631
Andel
 - aktier0,18688 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,18688 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,18688 %82 631
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 25,20878 %2 303 112
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,39566 %2 385 743
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter2 376 274
 - andel av rösträtter5,37424 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management, L.P.
 - antal rösträtter9 469
 - andel av rösträtter0,02142 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 385 743
 - andel av rösträtter5,39566 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKashif Rafiq
 - telefon+44 207 051 0547
 - mejlgs-regops-emea-position-enquiries@gs.com
 
Kommentar
Changes of attribution of the nature of the holding
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---