Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Mycronic AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556351-2374 Mycronic AB (publ)
InstrumentSE0000375115 Ordinary shares
InnehavareMorgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 899
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter19 899
Andel
 - aktier0,02032 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,02032 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,02032 %19 899
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,33733 %330 300
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,86611 %4 764 724
 
TOTALT5,22376 %5 114 923
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter350 199
 - andel av rösträtter0,35765 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Services LLC
 - antal rösträtter4 764 724
 - andel av rösträtter4,86611 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 114 923
 - andel av rösträtter5,22376 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnCraig Horsley
 - telefon00441412457736
 - mejlcraig.horsley@morganstanley.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---