Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i NeuroVive Pharmaceutical AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556595-6538 NeuroVive Pharmaceutical AB
InstrumentSE0002575340 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier4 942 085
Antal rösträtter4 942 085
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2019-02-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 921 821
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 921 821
Andel
 - aktier3,01 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,01 %4 921 821
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,01 %4 921 821
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter4 788 377
 - andel av rösträtter2,93 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter133 444
 - andel av rösträtter0,08 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 921 821
 - andel av rösträtter3,01 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon+46733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet aktier och röster till följd av företrädesemission i NeuroVive Pharmaceutical AB. Nordnet har utgått från senaste offentliggjorda antalet utestående aktier vilket är 163 358 124.
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---