Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 Empir Group AB
InstrumentSE0010769182 AK B
InnehavareLars Save
 
Före transaktionen
Antal aktier203 771
Antal rösträtter28 771
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2018-12-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier203 771
 - direkt innehavda rösträtter28 771
 - indirekt innehavda rösträtter28 771
Andel
 - aktier4,5 %
 - direkt innehavda rösträtter9 %
 - indirekt innehavda rösträtter9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 118 %203 771
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT18 %203 771
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLars Save
 - telefon070 590 18 22
 - mejlLars.Save@Saveit.se
 
Kommentar
Passiv flaggning på grund av bolagshändelse nyemission, passerat 5 % gräns på nergång på grund av utspädning. Offentliggörs den 28 december
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---