Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i TF Bank AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556158-1041 TF Bank AB
InstrumentSE0007331608 Shares
InnehavareTiberon AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-12-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 033 474
 - direkt innehavda rösträtter2 033 474
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,45802 %
 - direkt innehavda rösträtter9,45802 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,45802 %2 033 474
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,45802 %2 033 474
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 033 474
 - andel av rösträtter9,45802 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohn Brehmer
 - telefon0706704067
 - mejljohn@brehmer.se
 
Kommentar
Distribution from TFB Holding AB.
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---