Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Magnolia Bostad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556797-7078 Magnolia Bostad AB
InstrumentSE0007074505 Ordinary Shares
InnehavareFoyer Finance SA
 
Före transaktionen
Antal aktier1 929 368
Antal rösträtter1 929 368
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-03-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 679 368
 - direkt innehavda rösträtter1 679 368
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,44016 %
 - direkt innehavda rösträtter4,44016 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,44016 %1 679 368
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,44016 %1 679 368
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagWEALINS SA (fully owned by Foyer SA)
 - antal rösträtter1 679 368
 - andel av rösträtter4,44016 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 679 368
 - andel av rösträtter4,44016 %


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---