Finansinspektionen
---

Korrigering flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556051-7772 GARO Aktiebolag
InstrumentSE0008008262 Equity
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-10-04
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 038 265
 - direkt innehavda rösträtter1 022 775
 - indirekt innehavda rösträtter15 490
Andel
 - aktier10,38265 %
 - direkt innehavda rösträtter10,22775 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,1549 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,38265 %1 038 265
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,38265 %1 038 265
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter15 490
 - andel av rösträtter0,1549 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 038 265
 - andel av rösträtter10,38265 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRasmus Kroner
 - telefon+45 55 472 411
 - mejlamreporting@nordea.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---