Terrafame hakee joukkoonsa sataa kesätyöntekijää

Terrafame on yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa tarvittavien kemikaalien tuottajista. Tänäkin vuonna yhtiö hakee eri alojen opiskelijoita kesätöihin ainutlaatuisen tuotantoprosessin pariin ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

Terrafamen kaivospiirillä sijaitsevat Euroopan suurimmat nikkelivarannot, ja yhtiö hyödyntää ainoana maailmassa bioliuotusta nikkelin tuotannossa. Bioliuotus kuluttaa energiaa jopa 90 prosenttia vähemmän kuin perinteiset tuotantotavat.

Koko tuotantoprosessi kaivokselta akkukemikaaleihin ja liiketoimintaa tukevat toiminnot sijaitsevat samalla teollisuusalueella Sotkamossa muutaman kilometrin päässä toisistaan.

Eniten kesätyöntekijöitä haetaan tuotannon tehtäviin kaivostoimintaan, malminkäsittelyyn, bioliuotukseen, metallien talteenottoon ja akkukemikaalitehtaalle. Suurin osa tuotannon henkilöstöstä työskentelee 12-tuntisessa vuorossa, jossa kahta päivävuoroa ja kahta yövuoroa seuraa kuuden päivän vapaat. Tehtäviä on tarjolla monipuolisesti konetyön, prosessi- ja kemianteollisuuden ammatti- ja korkeakouluopiskelijoille.

Paikkoja on avoinna myös tuotantoa avustavissa töissä kuten mekaanisessa, raskaskone- ja sähköautomaatiokunnossapidossa sekä laboratoriossa ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi taloushallinnossa, IT-, sekä ympäristö- ja turvallisuusosastoilla, joissa työskennellään pääosin päivävuorossa.

Tehtäviin voivat hakea myös alle 18-vuotiaat alan ammattiopintoja suorittavat opiskelijat. Tärkeintä on hyvä ja turvallinen työote sekä alaan liittyvät opinnot.

Lisätietoa medialle:
Heini Hämäläinen, henkilöstöjohtaja, heini.hamalainen[at]terrafame.fi, p. 020 7130 800 (vaihde)

Lisätietoa kesätyönhakijalle:
Terrafamen kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta kykyjentalteenotto.fi > Kesätyöt. Haku päättyy 31.3.2024.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.Terrafamen kesätyöpaikat 2024.pdf