Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentPreferensaktie (K2A Pref)
InnehavareLudwig Holmgren
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier467 778
 - direkt innehavda rösträtter1 839 378
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,62039 %
 - direkt innehavda rösträtter4,9794 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9794 %467 778
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9794 %467 778
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 839 378
 - andel av rösträtter4,9794 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---