DistIT återkallar korttidspermitteringar i Deltaco

Med gradvisa lättnader av restriktioner i Norden och tendenser till en stabilisering av Covid-19-pandemin ser vi en påbörjad normalisering av affärsvolymen i Deltacos verksamheter. Mot bakgrund av detta återkallas alla korttidspermitteringar inom Deltaco-koncernen förutom Winther Wireless.

DistIT följer utvecklingen noga och kommer att fortsatt anpassa verksamheten efter förutsättningarna för de olika dotterbolagen.
Permitteringar i Aurora och Septon kvarstår tillsvidare.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf