Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Mr Green & Co AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556883-1449 Mr Green & Co AB (publ)
InstrumentSE0010949750 Ordinary shares
InnehavareWilliam Hill Plc
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 207 191
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 207 191
Andel
 - aktier5,40324 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,40324 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,40324 %2 207 191
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,40324 %2 207 191
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagWilliam Hill Holdings Limited
 - antal rösträtter2 207 191
 - andel av rösträtter5,40324 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 207 191
 - andel av rösträtter5,40324 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLuke Thomas
 - telefon+442076123090
 - mejllthomas@williamhill.co.uk
 
Kommentar
William Hill has entered into a forward purchase agreement with Citigroup Global Markets Limited pursuant to which William Hill has a right and an obligation to purchase common shares in Mr Green & Co AB (publ) from Citigroup Global Markets Limited. On 11 December 2018, 1,913,266 shares representing 4,68371% of the votes and capital of Mr Green & Co AB (publ) were transferred to William Hill under the forward purchase agreement, meaning the number of shares held under the forward purchase agreement fell below the 5% threshold. On 13 December 2018, 293,925 shares representing 0,71953% of the votes and capital of Mr Green & Co AB (publ) were transferred to William Hill under the forward purchase agreement, meaning the number of shares held by William Hill exceeded the 5% threshold.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---