Novus i stor mediesatsning

Novus släpper nu rapporten ”Medieklimatet 2021” om svenskarnas konsumtion av nyhetsmedier, och inleder samtidigt räckviddsmätningar åt flera stora mediehus.

För första gången gör Novus en större rapport kring svenskarna och nyhetsmedierna, ”Medieklimatet 2021”. Man har undersökt hur vi konsumerar nyhetsmedier, vilka förväntningar man har på de olika kanalerna och hur väl medierna svarar upp mot detta.

-Svenskarna är ett av världens mest tidningsläsande och nyhetskonsumerande folk konstaterar Novus VD Torbjörn Sjöström i ett pressmeddelande.

-Utöver traditionell dagspress produceras nyheter av större radio- och tv-kanaler, både i etern och på webben. Räknar man ihop press, radio och TV-företag följer 9 av 10 svenskar nyheter varje dag. Vilka behov man har av nyheter styr konsumtionen. Hur väl dessa behov tillgodoses avgör sedan i vilken mån man själv är beredd att betala för konsumtionen, oavsett om det sker via plånbok eller skattsedel fortsätter Torbjörn Sjöström.

Novus har i rapporten Medieklimatet 2021 undersökt allmänhetens relation till ledande dagspress och etermedier. Undersökningen utvärderar varumärken från samtliga mediekategorier.

Den andra mediesatsningen handlar om räckviddsmätningar. Jan Berkö, marknadschef på Novus berättar:

-Flera mediehus har vänt sig till oss för att komplettera de mätningar man redan har via andra leverantörer. I de befintliga mätningarna blir baserna för små för många lokala tidningar för att kunna jämföra räckvidden med konkurrenterna i spridningsområdet och dra slutsatser nedbrutet på undergrupper som exempelvis kön och ålder.

Novus har tagit fram en modell med tillräckligt många respondenter på varje ort för att kunna göra de nedbrytningar i olika målgrupper man vill göra. Mätningarna omfattar både digitala och tryckta medier.

 

Stockholm 2021-05-25

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

 

Jan Berkö

Marketing Manager - Consultant
Epost: jan.berko@novus.se
Tel: 073-626 30 43

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar),

Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.