Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556576-7299 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
InstrumentSE0005932605 Aktier
InnehavareGabriel Fitzgerald
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-03-07
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier23 393 463
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter23 393 463
Andel
 - aktier56,80252 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter56,80252 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 156,80252 %23 393 463
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT56,80252 %23 393 463
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagVloslaer AB
 - antal rösträtter23 393 463
 - andel av rösträtter56,80252 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter23 393 463
 - andel av rösträtter56,80252 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnGabriel Fitzgerald
 - telefon0706352929
 - mejlgabriel.fitzgerald@fideliocapital.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---