Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556680-8878 G5 Entertainment AB
InstrumentSE0001824004 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier443 182
Antal rösträtter443 182
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-17
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier455 000
 - direkt innehavda rösträtter455 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,9 %
 - direkt innehavda rösträtter5,03 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,03 %455 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,03 %455 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---