DESTIA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

17.3.2016 kello 14.00 (CET +1)

Destia Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 17.3.2016 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Jacob af Forselles, Matti Mantere ja Tero Telaranta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hans Sohlström ja Sebastian Burmeister. Hans Sohlström toimii toimitusjohtajana ja Sebastian Burmeister talous- ja rahoitusjohtajana Ahlström Capital Oy:ssä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan 3 300 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 1 800 euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 1 500 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkioina 600 euroa hallituksen kokoukselta. Omistajan edustajille ei makseta kuukausi-, eikä kokouspalkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilikaudeksi 2016 yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

DESTIA GROUP OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoa: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia: Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen. www.destia.fi