Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Ortivus Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556259-1205 Ortivus Aktiebolag
InstrumentAktie
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-06-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 852 599
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 683 821
Andel
 - aktier5,03 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,18 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,18 %1 852 599
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,18 %1 852 599
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 683 821
 - andel av rösträtter5,18 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMagnus Westerman
 - telefon0840942251
 - mejlmagnus.westerman@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---