Aktien i DistIT AB listas från och med den 28 april 2015 på segmentet First North Premier

Styrelsen i DistIT AB har som tidigare kommunicerats ansökt om förflyttning av aktien till segmentet First North Premier.

NASDAQ OMX Stockholm AB har den 24 april 2015 beslutat att lista bolagets aktier på First North Premier.

Första dag för handel på Premier blir den 28 april 2015.

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se   

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information vänligen besök www.distit.se.
wkr0006.pdf