FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR MACKMYRAS FLASKOR I Q1

Försäljningen av flaskor visade en fortsatt stark tillväxt i kvartalet och ökade med 47 procent till 9,7 MSEK. 

RESULTAT I KORTHET

2016 2015 2015
Nyckeltal jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 14,4 13,7 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 5% 65% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,7 6,6 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 4,7 7,1 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 6,9 7,4 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 48% 54% 53%
Bruttoresultat, MSEK 4,8 4,2 21,5
Bruttovinstmarginal, procent 33% 30% 35%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -2,1 -1,2 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -2,6 -3,6 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -4,6 -4,8 -17,3
Räntekostnader -2,9 -2,7 -8,6
Skatt - - -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -7,5 -7,5 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -7,9 -2,1 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,83 kr -0,92 kr -3,19 kr

Försäljningen av flaskor visade en fortsatt stark tillväxt i kvartalet och ökade med 47 procent till 9,7 MSEK. Försäljningen till Mackmyras prioriterade utlandsmarknader ökade med 193 procent till 2,9 MSEK (1,0). Även försäljningen av Private Brand produkter ökade med 83 procent till 2,1 MSEK (1,2).

Försäljningen av Fat och Upplevelser uppgick till 4,7 MSEK (7,1) vilket var klart lägre än föregående år då den mycket framgångsrika startförsäljningen av fat genomfördes kopplat till invigningen av whiskylagret i Lofsdalen. Någon motsvarande kampanj har inte genomförts under första kvartalet 2016, men försäljningen låg väl till jämfört med första kvartalet för 2013 och 2014.

Sammantaget ökade första kvartalets försäljning med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 14,4 MSEK (13,7), varav försäljningen av flaskor utgjorde 68 procent (48).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
wkr0006.pdf

Mackmyra Kvartalsrapport Q1 2016_160512.pdf