Robert Nyhlén ny arbetschef i Svevia

Robert Nyhlén har utsetts till ny arbetschef i Luleå inom division Drift. Han tillträder sin nya tjänst idag den 2 oktober, 2015.

– Jag är mycket glad över att Robert Nyhlén tar över ansvaret för arbetschefsområde Luleå och att vi samtidigt kan visa att det finns karriärmöjligheter i Svevia. Norrbotten är en strategiskt viktig marknad med stora möjligheter till expansion både inom drift men också inom anläggning med bland annat kommande flytt av Kiruna stad. Robert har lång erfarenhet av såväl Svevia som driftverksamhet och jag är övertygad om att han kommer att utveckla vår affär och marknad på ett bra sätt, säger Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

Robert Nyhlén kom till Svevia 2007 som entreprenadingenjör. Dessförinnan jobbade han på Trafikverket som beställarombud.

– Det känns mycket spännande att ”på riktigt” få ta över ansvaret i Luleå. Jag har vid olika tillfällen under årens lopp varit tillförordnad arbetschef och känner mig därför redo att axla ansvaret fullt ut. Vi står inför en spännande höst där tre driftområden går ut på räkning från Trafikverket, säger Robert Nyhlén arbetschef Drift Luleå.

För mer information:
Olle Öberg
, chef division Drift, Svevia, 070-647 65 58.
Robert Nyhlén, arbetschef Drift Luleå, Svevia, 070-605 75 93.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.sewkr0006.pdf