Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i BE Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556578-4724 BE Group AB (publ)
InstrumentSE0008321921 aktie
InnehavareSvedulf Fastigheter AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 246 000
Antal rösträtter9,5
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-09-26
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 656 000
 - direkt innehavda rösträtter12,7
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier12,7 %
 - direkt innehavda rösträtter12,7 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,7 %1 656 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,7 %1 656 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 656 000
 - andel av rösträtter12,7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnAlf Svedulf
 - telefon+46705260550
 - mejlalf.svedulf@svedulf.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---