Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556995-8126 AddLife AB
InstrumentSE0007982814 Ordinary B Shares
InnehavareFMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-01-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 862 457
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 862 457
Andel
 - aktier10 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter7,33375 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,33375 %2 862 457
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,33375 %2 862 457
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter123 638
 - andel av rösträtter0,31677 %
 - bolagFidelity Management & Research Company LLC
 - antal rösträtter2 738 819
 - andel av rösträtter7,01698 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 862 457
 - andel av rösträtter7,33375 %
 
Kommentar
The nature of these Shareholder Notifications is due to an Internal Restructuring. With effect from 1st January 2020, Fidelity Management & Research Company has changed name to Fidelity Management & Research Company LLC. In addition, FMR Co., Inc, FIMM, and SelectCo have also merged into Fidelity Management & Research Company LLC.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---