DistITs dotterbolag SweDeltaco lanserar nya varumärket Nordic Home Culture

SweDeltaco introducerar varumärket Nordic Home Culture, en ny produktlinje med syfte att inta marknadsposition på hemelektronikbranschen.

Nordic Home Culture

Varumärket Nordic Home Culture befinner sig idag i introduktionsfasen med produkter som fläktar, luftrenare och luftfuktare. Under 2016 tillkommer produkter för värme och småel.

Siamak Alian, vd på DistIT, kommenterar:
 
-  ”Lanseringen av en ny produktlinje i hemelektronikbranschen ser vi som en förberedelse inför den kommande trenden med Internet of Things. Gränsen mellan IT och hemelektronik kommer i framtiden att suddas ut allt mer och vi förbereder oss för den spännande utvecklingen genom att ge oss in på hemelektronikmarknaden. Vår ambition är att använda oss av våra tidigare erfarenheter och kunskaper inom varumärkesutveckling och ser introduktionen i hemelektronikbranschen som ett naturligt nästa steg”, förklarar Siamak Alian, VD på DistIT AB.

Tidigare erfarenhet av varumärkesutveckling

SweDeltaco har tidigare lanserat egna märkesvaror som DELTACO och STREETZ med mycket positiva resultat. De egna märkesvaror har sedan dess lanseringar uppvisat höga försäljningsvolymer och marginaler och en konstant ökande varumärkeskännedom bland konsumenter. 

I senaste Varumärkesbarometern från januari 2016 blev det klart att igenkänningsgraden för DELTACO i Sverige nu är över 40 %.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD DistIT AB 

Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post:
Siamak.Alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.



wkr0006.pdf