Sonny Mirborn tillträder som VD och Koncernchef i Alcadon Group AB

Sonny Mirborn tillträder idag som VD och Koncernchef i Alcadon Group AB samt köper 240.000 teckningsoptioner i enlighet med beslut från extra bolagsstämman den 10 juli 2019

Jonas Mårtensson, styrelseordförande i Alcadon Group AB: ”Styrelsen välkomnar Sonny samtidigt som vi vill tacka Pierre Fors som efter 19 mycket framgångsrika år som VD i Alcadon nu kommer fortsätta i bolaget styrelse. Alcadon har under åren med Pierre som VD utvecklats till en ledande nischdistributör med god lönsamhet inom nätverk för kommunikation i Sverige och Norge.”

Pierre Fors, avgående VD: ”Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare inom Alcadon som jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med under mina totalt 26 år i företaget. Jag ser nu fram emot att från min roll i styrelsen stötta Alcadon i den fortsatta utvecklingen och expansionen under många år framöver”.

11 juli 2019

För mer information:

Jonas Mårtensson, styrelseordförande

Mobil 070 6079335

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se 

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolagen Alcadon AS i Oslo och CableCom AS i Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.sewkr0006.pdf