Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Guideline Geo AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556606-1155 Guideline Geo AB (publ)
InstrumentSE0005562014 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 698 262
Antal rösträtter1 698 262
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-09-26
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 732 532
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 732 532
Andel
 - aktier15,16 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter15,16 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,16 %1 732 532
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,16 %1 732 532
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 732 532
 - andel av rösträtter15,16 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 732 532
 - andel av rösträtter15,16 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon0733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring har överskridit tröskelvärdet 15% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköop i Guideline Geo AB
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---