Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i SAAB Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556036-0793 SAAB Aktiebolag
InstrumentSE0008918106 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 234 933
Antal rösträtter6 234 933
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-09-12
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 318 878
 - direkt innehavda rösträtter6 318 878
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,79 %
 - direkt innehavda rösträtter4,27 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,27 %6 318 878
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,73 %924 700
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5 %7 243 578
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---